Snel en makkelijk bereikbaar op info@cj-juridischadvies.nl en +31 6 19955992 C&J Juridisch Advies Facebook C&J Juridisch Advies Twitter C&J Juridisch Advies LinkedIn

In Nederland zijn veel sociale voorzieningen waar u in bepaalde gevallen recht op heeft. Het aanvragen van deze voorzieningen, veelal uitkeringen, gaat met veel regels gepaard. Vaak ziet u door de bomen het bos niet meer. Wij geven advies en begeleiding bij juridische problemen omtrent het verkrijgen van de volgende uitkeringen.

WW (Werkloosheidswet)

Voor de aanvraag voor een WW-uitkering gaat u naar het UWV. Heeft u advies of hulp nodig of loopt u tegen problemen aan bij uw aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste kosteloos advies.

WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Bent u langer dan 2 jaar ziek geweest en bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een WIA-uitkering. Bent u het niet eens met het WIA-besluit? Wacht dan niet te lang met het inwinnen van juridisch advies; u moet binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

ZW (Ziektewet)

Wanneer u een tijdelijk arbeidscontact heeft en aan het einde van het dienstverband ziek bent óf binnen 28 dagen nadat het dienstverband is afgelopen ziek wordt, dan heeft u in principe recht op een ZW-uitkering. Wordt u aanvraag afgewezen? Of bent u werkgever en rekent het UWV ten onrechte kosten aan u door? Dan kunt u bij ons terecht voor advies over de te nemen stappen.

WAZO (Wet Arbeid en Zorg)

In de WAZO zijn o.a. verlofregelingen opgenomen die zijn bedoeld om werk en privéleven beter te combineren. Denk hierbij aan zwangerschapsverlof, langdurig zorgverlof en adoptieverlof. De regels die in de cao’s andere regels zijn opgenomen dan in de WAZO zijn opgenomen. Heeft u problemen met u werkgever over een bepaalde verlofregeling en lukt het niet hier samen uit te komen? Neem gerust contact op voor een eerste advies.

Bijstand (Participatiewet)

Kunt u niet in uw eigen bestaan voorzien? Dan heeft u mogelijk recht op een Bijstandsuitkering. Ook als u AOW-gerechtigd bent. U ontvangt in dat geval een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank. Heeft u een bijstandsuitkering en wordt deze gekort of wordt uw aanvraag afgewezen vanwege een te hoog vermogen? Dan kunnen wij u in veel gevallen al helpen met een eerste telefonisch advies. In bepaalde gevallen is een no-cure-no-pay afspraak mogelijk bij een bezwaar/beroepsprocedure. Vraag hier gerust naar als u contact met ons opneemt.

AOW-pensioen (Algemene Ouderdomswet)

Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft u recht op een AOW-pensioen. U heeft recht op een volledig AOW-pensioen als u 50 jaar verzekerd bent geweest voor de Algemene Ouderdomswet. Wordt u gekort op uw AOW-pensioen of bent u het niet eens met de hoogte van uw AOW-pensioen dan kunnen wij u ondersteunen bij de te nemen stappen. In bepaalde gevallen is een no-cure-no-pay afspraak mogelijk bij een bezwaar/beroepsprocedure. Wij informeren u hier graag over.

Rechtsgebieden

Wij kunnen uw belangen behartigen op diverse rechtsgebieden. Klik op de link voor meer informatie:

Realisatie website door Fanatiek Media