Snel en makkelijk bereikbaar op info@cj-juridischadvies.nl en +31 6 19955992 C&J Juridisch Advies Facebook C&J Juridisch Advies Twitter C&J Juridisch Advies LinkedIn

Bent u ondernemer in het MKB, dan krijgt u op allerlei manieren te maken met het ondernemingsrecht. C&J Juridisch Advies heeft zich gespecialiseerd in ondernemingsrecht voor MKB-ondernemers uit diverse branches.

Wij adviseren u graag bij het opstellen van bijvoorbeeld overeenkomsten en algemene voorwaarden. Uiteraard kunnen we u bijstaan bij juridische vraagstukken en geschillen. In alle gevallen richten wij ons op het voorkomen en inperken van risico’s en het voorkomen van geschillen.

Opstellen algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden bestaat uit meer dan een lijst met rechten en plichten die u van internet haalt en aanvult met uw persoonlijke wensen. De kans is groot dat uw voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn op het moment dat u zich erop beroept. Het laten opstellen of late controleren van bestaande voorwaarden is dus een investering in zekerheid en aan te raden voor iedere ondernemer.

Opstellen contracten met leveranciers

Een leverancierscontract wordt altijd getekend door beide partijen. U gaat een wederzijdse verbintenis aan. Hierin dient ook te worden opgenomen wat er gebeurt als een van de partijen zich niet aan deze afspraken houdt. Denk hierbij aan een schadevergoeding. Wij kunnen contracten die u sluit met uw leveranciers voor u beoordelen zodat u weet waar u staat.

Handelsnaam en/of domeinnaam (registratie)

De registratie van uw handelsnaam of domeinnaam is in veel gevallen iets wat u zelf kunt doen. Een bedrijfsnaam is waardevol voor uw bedrijf en u wilt daar graag dezelfde domeinnaam voor uw website aan koppelen. Wij kunnen voor u beoordelen of een bepaalde handelsnaam is toegestaan.

Inbreuk op gedeponeerde bedrijfsnaam

U heeft uw bedrijfsnaam zorgvuldig gekozen en wellicht al naamsbekendheid opgebouwd. We geven juridisch advies als er een conflict is over op elkaar lijkende handelsnamen. Als er verwarring ontstaat tussen de beide handelsnamen kan dit imagoschade opleveren. Wij adviseren u graag als u vragen heeft op het gebied van handelsnaamrecht.

Opstellen bedrijfsreglement

Een bedrijfsreglement bestaat uit regels en afspraken waar men zich op het werk aan dient te houden. Denk hierbij aan regels omtrent ziekmelding, lease auto’s en bedrijfseigendommen. Maar ook omgangsregels en huisregels maken onderdeel uit van een goed bedrijfsreglement. Wat kunt u het beste opnemen in het reglement en wat niet? Wij helpen u graag.

Faillissement

Faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser als er twee of meer schuldeisers zijn. Wij kunnen u informeren over het proces bij faillissement. Voordat het bedrijf failliet wordt verklaard, wordt u opgeroepen voor een zitting bij de rechter. Wij kunnen met u meegaan of indien gewenst, uw plaats innemen. Het is raadzaam juridisch advies in te winnen vanaf het moment dat u wordt geconfronteerd met een dreigende faillissementsaanvraag. Wij kunnen u al in een vroeg stadium bijstaan in deze moeilijke tijd.

Inbreuk op ontwikkeld model

Als u een model, product of concept heeft ontwikkeld, doet u er goed aan dit te laten registreren, bijvoorbeeld door middel van een modeldepot. Mocht er sprake zijn van inbreuk op modelrecht, dan heeft u recht van spreken. Laat u registratie na, dan staat u niet sterk als een ander er met uw idee vandoor gaat. Vermoedt u dat er sprake is van inbreuk op een door u ontwikkeld model? Dan adviseren wij u graag bij de stappen die u kunt ondernemen.

Incasso contractpartij

Betaalt een klant of andere contractpartij niet de door u toegezonden factuur en bent u van mening dat hiertoe wel een plicht bestaat dan adviseren wij u graag over de incassomogelijkheden. Het voordeel van de inzet van een jurist is dat dit bij de tegenpartij meer indruk zal maken dan bijvoorbeeld een incassobureau. Mocht het niet mogelijk zijn de vordering buitengerechtelijk te verhalen op de tegenpartij dan kunnen wij u adviseren over de kosten en de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure en mogelijkheden om beslag te laten leggen.

Rechtsgebieden

Wij kunnen uw belangen behartigen op diverse rechtsgebieden. Klik op de link voor meer informatie:

Realisatie website door Fanatiek Media