Snel en makkelijk bereikbaar op info@cj-juridischadvies.nl en +31 6 19955992 C&J Juridisch Advies Facebook C&J Juridisch Advies Twitter C&J Juridisch Advies LinkedIn

Het bestuursrecht regelt op welke wijze de overheid besluiten moet nemen en welke rechten en plichten burgers hebben tegenover de overheid. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een besluit van de overheid? U kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met de gemeente over een bestemmingsplan of bij de aanvraag van een vergunning of uitkering. Wij kunnen u adviseren en bijstaan als u bestuursrechtelijke vragen heeft.

WOZ-vaststelling (Wet Waardering Onroerende Zaken)

De gemeente legt huiseigenaren jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) op. De hoogte van de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Met de dalende huizenmarkt komt het voor dat de WOZ-waarde van uw woning weliswaar daalt maar toch nog te hoog is ingeschat. Als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, tekenen wij voor u bezwaar aan. Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen 6 weken na de beslissing in beroep gaan bij de rechter. C&J Juridisch Advies kan u adviseren en bijstaan in deze procedure.

Vergunningen

Als u wilt bouwen of verbouwen, is er een omgevingsvergunning nodig die wordt afgegeven door de gemeente. Omdat iedere verbouwing anders is, is het goed vooraf juridisch advies in te winnen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Als de gemeente uw aanvraag afwijst kunt u daartegen bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Ook hierbij ondersteunen we u graag.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen. U kunt hierbij denken aan aanpassingen in huis zoals een traplift of het gebruikmaken van collectief vervoer. Wij kunnen uw belangen behartigen bij bezwaarprocedures.

PGB (Persoonsgebonden budget)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is geld waarmee u zorg kunt inkopen als u een ziekte of beperking heeft. Om een PGB toegewezen te krijgen, dienen eerst veel stappen te worden ondernomen. Een procedure waarbij veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Uw aanvraag kan vervolgens ook nog worden afgewezen. Wij begrijpen dat dit een zeer ontmoedigende situatie is waarbij u ondersteuning nodig heeft. C&J Juridisch Advies zet zich graag volledig voor u in.

Rechtsgebieden

Wij kunnen uw belangen behartigen op diverse rechtsgebieden. Klik op de link voor meer informatie:

Realisatie website door Fanatiek Media