Snel en makkelijk bereikbaar op info@cj-juridischadvies.nl en +31 6 19955992 C&J Juridisch Advies Facebook C&J Juridisch Advies Twitter C&J Juridisch Advies LinkedIn

Op de werkvloer kunt u op allerlei gebieden behoefte hebben aan juridisch advies. Dit geldt voor zowel de werknemer als de werkgever. C&J Juridisch Advies is gespecialiseerd in juridische vraagstukken van particulieren en van het MKB. Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarbij we u kunnen adviseren of bijstaan:

Arbeidsovereenkomsten

Als u in loondienst gaat werken, krijgt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een aantal zaken zijn verplicht opgenomen in een arbeidsovereenkomst. De werkgever mag echter ook afwijkende afspraken opnemen, deze afspraken moeten wel voldoen aan de regels die de wet voorschrijft.

Twijfelt u als werknemer of het arbeidscontract rechtsgeldig is? Bent u werkgever en wilt u het door u opgestelde arbeidscontract laten toetsen? Wij kunnen een rechtsgeldig contract voor u opstellen en beoordelen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen werkgever en werknemer of ze staan vast in een cao. Deze afspraken zijn bindend. Het kan gaan over bijvoorbeeld reiskosten, werktijden of scholing.

Wij kunnen arbeidsvoorwaarden (beleid) voor u opstellen en/of toetsen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Vraag aan ons wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Arbeidsgeschillen

Bij onenigheid tussen werkgever en werknemer is het raadzaam voor beide partijen om juridisch advies inwinnen. Door tijdig inzicht te krijgen in het conflict en te weten hoe uw rechtspositie is, worden escalaties vaak voorkomen. Wij helpen zoeken naar een constructieve oplossing zodat lange procedures worden voorkomen.

Ontslag

Het is belangrijk voor werknemers om bij dreigend ontslag uw rechten en plichten te kennen. Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden? Wacht dan niet langer. Wij kunnen helpen uw rechtspositie zo sterk mogelijk te maken.

Ziekte en werk

Als u in loondienst werkt en langdurig ziek bent, heeft u gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van 70% van uw loon. Uw werkgever en u zelf zijn verplicht er alles aan te doen om u weer aan het werk te krijgen. Gedurende deze periode kunnen er allerlei vragen en problemen ontstaan. We kunnen u met raad en daad bijstaan.

Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vaststellingsovereenkomst (VSO) of beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin alle afspraken staan die werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, is het verstandig deze overeenkomst te laten controleren. Vaak wordt de kosten die u maakt voor een jurist volledig door uw werkgever vergoedt. Informeer naar de mogelijkheden.

Reorganisatie

Krijgt u te maken met reorganisatie in uw bedrijf? Wordt u boventallig verklaard? Is er sprake van collectief ontslag met Sociaal Plan? Er zijn soms meer mogelijkheden dan u denkt. Wij brengen uw rechtspositie in kaart zodat u een stuk sterker staat tijdens onderhandelingen.

Transitievergoeding

Bij ontslag (niet verwijtbaar) heeft u in principe recht op een wettelijke transitievergoeding. De werkgever dient deze vergoeding aan de werknemer te betalen indien hij ontslag geeft. Wilt u weten of uw werkgever u voldoende aan transitievergoeding heeft betaald dan is het verstandig om dit door een jurist te laten controleren.

Rechtsgebieden

Wij kunnen uw belangen behartigen op diverse rechtsgebieden. Klik op de link voor meer informatie:

 

Realisatie website door Fanatiek Media